Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muonion kunnan juhlavuoden työryhmä

MUODno-2023-44

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunta juhlii vuonna 2024 150-vuotisjuhlia. Juhlavuosi on kunnalle merkittävä ja edellyttää järjestelytoimenpiteitä sekä suunnittelua. Tavoitteena on huomioida juhlavuosi järjestämällä tapahtumia koko kalenterivuoden ajan ja ottaa huomioon myös vuoden 2023 aikana Muonio-nimen 100-vuotisjuhlat. Tapahtumien suunnittelulle on vahvistettu talousarvioon kuluvalle vuodelle 4300€ budjetti ja lisäksi suunnitteluvuodelle 2024 on esitetty 7000€ budjettia.

Juhlavuoden toteuttamista varten tulee perustaa työryhmä, jonka jäsenet työnsä tai harrastuneisuutensa pohjalta tuntevat Muonion paikallishistoriaa, keskeisiä henkiöitä sekä omaavat kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Tavoitteena on osallistaa myös laajasti työryhmän ulkopuolisia tahoja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Työryhmä esitetään koostuvaksi seuraavista jäsenistä:

- Kirjastonjohtaja
- Sivistysjohtaja
- Sivistyslautakunnan edustaja
- Kehittämispäällikkö
- Liikuntasihteeri

Työryhmän tehtävänä on heti perustamisen jälkeen aloittaa vuoden 2024 juhlatapahtumien suunnittelu ja toteutus myöhemmin valittavien yhteistyötahojen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta perustaa Muonio 150 vuotta -juhlatyöryhmän ja nimeää sen jäsenet ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi lautakunnan edustajaksi Kyllikki Kurjen sekä varalle Katriina Holck.