Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oikaisuvaatimus 2 sivistyslautakunnan päätökseen 30.11.2022 § 117

MUODno-2022-618

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Yhtenäiskoulun oppilaskunnan hallitus on toimittanut 15.12.2022 sähköpostitse oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan 30.11.2022 tekemästä päätöksestä § 117 koskien oppitunnin pituutta ja jaksojärjestelmää yhtenäiskoulussa ja lukiossa sivistystoimistoon. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Sivistyslautakunta ratkaisee omasta päätöksestään tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan kuntalakia ja lisäksi hallintolain säännöksiä toissijaisina ja täydentävinä. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viivytyksettä. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin.

Oikaisuvaatimuksessaan oppilaskunta toteaa, ettei heidän mielipidettään ole otettu huomioon viisijaksojärjestelmään liittyvissä päätösissä. Nykyinen järjestelmä toimii oppilaskunnan näkemyksen mukaan hyvin, eivätkä he näe syytä tehdä suuria muutoksia, etenkään näin nopealla aikataululla.

Ehdotus

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

Päätös

Vt. sivistysjohtaja Päivi Rantakokko ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.3 § intressijäävi) ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja esitti, että lautakunta päättää käsitellä asian Muonion kunnan hallintosäännön 141 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätettiin käsitellä asia esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli pykälän ja kertoi asiasta.

Puheenjohtaja teki päätösehdotuksen:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen oikaisuvaatimuksen.

Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oppilaskunnan kannanotto on huomioitu päätöksenteossa ja huomioidaan tulevassa jaksojärjestelmän kehitystyössä. Oppilaita tullaan informoimaan jaksojärjestelmän vaikutuksista.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Päivi Rantakokko (hallintolaki 28.3 § intressijäävi)

Kokouskäsittely

Päivi Rantakokko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päivi Rantakokko palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Eveliina Liikamaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.45.

Kokouksessa pidettiin pykälän käsittelyn jälkeen tauko klo 18.48-18.58. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Tiedoksi

yhtenäiskoulun oppilaskunta