Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Ritva-Liisa Ahoniemi saapui kokoukseen (etänä) tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.07.