Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talousarvion toteutuma 2023

MUODno-2023-218

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste

Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle. 

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä. 

Vt. sivistysjohtaja esittelee ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.3.2023 on 18.4.2023 tilanteen mukaan:

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 269 098 €

44,7 %

Menot 1 325 919 €   

21,6 %

Kate 1 056 821 €

19,1 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 €

0 %

Menot 32 420 €

24,3 %

Kate 32 420 €

24,3 %

VARHAISKASVATUS

 

 

Tulot 11 695 €

26,9 %

Menot 268 862 €

23,4 %

Kate 257 166 €

23,3 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 71 237 €

65,7 %

Menot 657 999 €

21,4 %

Kate 586 762 €

19,8 %

LUKIO

 

 

Tulot 22 065 €

25,6 %

Menot 163 130 €

21,5 %

Kate 141 064 €

21,0 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot -200 €

-1,0 %

Menot 32 468 €

24,8 %

Kate 32 668 €

29,2 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 75 262 €

35,5 %

Menot 99 337 €

23,2 %

Kate 24 074 €

11,1 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 88 996 €

284,3 %

Menot 42 114 €

21,2 %

Kate +46 882 €

+27,9 %

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

Tulot 40 €

0,0 %

Menot 29 587 €

11,8 %

Kate 29 546 €

19,8 %

 

Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 25 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Kansalaisopiston osalta kevätlukukauden kurssimaksut laskutetaan loppukeväästä. Nuoriso- ja kirjastopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.

Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Eveliina Liikamaa poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.40

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö