Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Talousarvion toteutuma 2022

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle. 

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 50 % kesäkuun loppuun mennessä.

Vt. sivistysjohtaja esittelee toisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.6.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2022 22.8.2022 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 343 698 €

67,1 %

Menot 2 806 043 €   

50,1 %

Kate 2 462 346 €

48,4 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 €

0 %

Menot 74 101 €

58,2 %

Kate 74 101 €

58,2 %

VARHAISKASVATUS

 

 

Tulot 27 228 €

49,5 %

Menot 516 492 €

47,0 %

Kate 489 264 €

46,8 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 116 622 €

72,9 %

Menot 1 484 255 €

51,2 %

Kate 1 367 633 €

50,0 %

LUKIO

 

 

Tulot 21 273 €

69,9 %

Menot 347 726 €

50,9 %

Kate 326 453 €

50,1 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot 9 378 €

54,2 %

Menot 58 514 €

45,0 %

Kate 49 137 €

43,6 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 86 160 €

49,7 %

Menot 175 999 €

49,8 %

Kate 89 838 €

49,8 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 73 378 €

135,1 %

Menot 103 611 €

54,1 %

Kate 30 232 €

22,0 %

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

Tulot 9 658 €

44,5 %

Menot 45 346 €

39,7 %

Kate 35 688 €

38,6 %


Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 50 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet henkilöstömuutosten vuoksi. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.

Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.6.2022.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Talouspäällikkö, kunnanhallitus