Sivistyslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2023

MUODno-2023-21

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa.

Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen johdosta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät tullaan päivittämään 1.4.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät oheismateriaalin mukaan tilikaudelle 2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa.

Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen johdosta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät päivitetään 1.4.2023 ja 1.8.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkistajat ja hyväksyjät kuluvalle tilikaudelle oheismateriaalin mukaan 1.4.2023 ja 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Lautakunta päätti § 71 mukaisesti siirtää asian käsittelyn 14.6.2023 pidettävään kokoukseen.

Valmistelija

Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä.

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa. Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen johdosta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät päivitetään 1.4.2023 ja 1.8.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkistajat ja hyväksyjät kuluvalle tilikaudelle oheismateriaalin mukaan 1.4.2023 ja 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä.

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa. Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen johdosta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät päivitetään 1.8.2023 alkaen. Päivitys koskettaa Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä Sirkustellen taitavaksi -kustannuspaikkoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkistajat ja hyväksyjät kuluvalle tilikaudelle oheismateriaalin mukaan 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

sivistyspalvelut, talouspäällikkö, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)