Sivistyslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • vs. liikunta- ja hyvinvointivastaava aloittaa virassa 2.10.2023
  • esikoululaisten ruokailu
  • sivistyspalveluiden valmiussuunnitelman päivitys syksyn aikana

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)