Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 LISÄPYKÄLÄ: Seuraava kokous (lisäpykälä)

Päätös

Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 6.10. klo 18.

Kokouskäsittely

Laura Enbuska-Mäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)