Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 LISÄPYKÄLÄ: Sivistyspalveluiden rekrytoinnit (lisäpykälä)

MUODno-2021-458

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Sivistyspalvelut esittää täytettäväksi seuraavia tehtäviä:

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaisuus ajalle 1.10.2021-3.6.2022
  • Päiväkotihuoltajan tehtävä ajalle 4.10.-31.12.2021
  • Lukion kouluavustajan tehtävä, ajankohta tarpeen mukaan lukuvuonna 2021-2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta valtuuttaa sivistyspalvelut toteuttamaan rekrytointeihin vaadittavat toimenpiteet.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)