Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Lukion vuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

MUODno-2021-457

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Lukion lukuvuosisuunnitelman edellyttämät tiedot on koottu työsuunnitelman ja tilastotietojen pohjalta. Rehtori on yhteistyössä opettajien kanssa laatinut lukuvuosisuunnitelman noudattaen aiemmin tehtyjä päätöksiä. Työjärjestykset laaditaan erikseen kullekin jaksolle yhteistyössä Muonion yhtenäiskoulun kanssa. Lukuvuosisuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2021-2022.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Sakari Silén poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)