Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Sivistystoimenjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

Talousarviovalmistelun alkaminen, käsittely seuraavassa kokouksessa.

Oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutukset lukiossa. Oppimateriaalit.

Erityisopettaja-, kuraattori- ja oppilaanohjauksen resurssit

Päiväkodin tarvekartoitus

Nuorisotoimen hankkeet ja niiden vaikutus talousarvioon. Bruttovaikutus on iso ja nettovaikutus pieni. Hankkeiden hyöty/työmääräsuhde pidettävä hyvänä. Hankkeet ovat yleensä useamman tehtäväalueen yhteisiä.

 

Kokouskäsittely

Aki Jauhojärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)