Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lähihoitajan palvelussuhteen hoitaminen ajalla 23.8.2021 - 20.2.2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24