Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lähihoitajan palvelussuhteen hoitaminen ajalla 23.8.-31.1.2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24