Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talouden katsaus

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että

hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen

tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle. Lautakunta antaa raportit

tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman

tulisi olla korkeintaan 40 % toukokuun loppuun mennessä. Kaikilla tehtävätasoilla

tarkasteltuna toimintakate jää alle 40 %.

Sosiaalitoimen hallinto 22       TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä              %

Toimintatulot                                     0                               0                                             0                    0                    

Toimintamenot                           -152.580            -52.206,14                                 -100.374            34,2

Toimintakate                               -152.580            -52.206,14                                 -100.374            34,2

 

Sosiaalityö 23                             TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä              %

Toimintatulot                                   30.650                   669,40                                  29.981           2,2

Toimintamenot                           -414.829           -136.700,87                               -278.128           33

Toimintakate                               -384.179           -136.031,47                               -248.148           35,4

 

Vanhustyö 24                               TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä            %

Toimintatulot                                   731.630            279.357,28                                452.273        38,2

Toimintamenot                          -3.141.377        -1.180.968,47                            -1.960.409        37,6

Toimintakate                              -2.409.747            -901.611,19                            -1.508.136        37,4

 

Vammaispalvelu 25                   TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä             %

Toimintatulot                                        9.800             5.238,70                                     4.561          53,5

Toimintamenot                           -1.295.968        -465.522,53                               -830.445           35,9

Toimintakate                               -1.286.168        -460.283,83                               -825.884           35,8

Terveystoimi 28                          TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä            %

Toimintatulot                                     0                           0                                                  0                0

Toimintamenot                           -6.842.256        -2.396.966,79                           -4.445.289        35

Toimintakate                               -6.842.256        -2.396.966,79                           -4.445.289        35

 

Sosiaalilautakunta                     TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä             %

Toimintatulot                                       772.080           347.538,88                             425.541        45

Toimintamenot                             -11.847.010      -4.607.401,06                         -7.239.609        38,9

Toimintakate                                 -11.074.930      -4.259.862,18                         -6.815.068        38,5

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaalilautakunta toteaa talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)