Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Vs. sosiaalijohtajan tekemät viranhaltijapäätökset 1.6.2021 - 16.6.2021.

MUODno 2021-292, MUODno 2021-293, MUODno 2021-294, MUODno 2021-295, MUODno 2021-296, MUODno 2021-297, MUODno 2021-319

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaalilautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)