Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Työjärjestyksen hyväksyminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Esityslistalle lisätty § 67 asiakastietojärjestelmän hankkiminen, lisämääräraha-anomus.

Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)