Sosiaalilautakunta, kokous 21.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin ikäihmisten palveluiden asiakas- ja henkilöstörakenteen muutoksista.