Sosiaalilautakunta, kokous 21.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Selvityspyyntö lastensuojelun toiminnasta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24