Sosiaalilautakunta, kokous 21.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Talouden katsaus

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että

hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen

tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle. Lautakunta antaa raportit

tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman

tulisi olla korkeintaan 54 % heinäkuun puolivälissä. Kaikilla tehtävätasoilla

tarkasteltuna toimintakate jää alle 54 %.

 

Sosiaalitoimen hallinto 22       TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä              %

Toimintatulot                                     0                               0                                       0                      0                    

Toimintamenot                           -152.580             -72.345,67                              -80.234               47,4

Toimintakate                               -152.580             -72.345,67                              -80.234               47,4

 

Sosiaalityö 23                             TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä              %

Toimintatulot                                   30.650               1.048,64                                   29.601            3,4

Toimintamenot                            -414.829          -174.121,51                               -240.707            42,0

Toimintakate                               -384.179           -173.072,87                               -211.106            45,1

 

Vanhustyö 24                               TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä            %

Toimintatulot                                  731.630                 370.784,40                          360.845           50,7

Toimintamenot                         -3.141.377             -1.544.214,47                      -1.597.163           49,2

Toimintakate                             -2.409.747             -1.173.429,73                      -1.236.317           48,7

 

Vammaispalvelu 25                   TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä             %

Toimintatulot                                       9.800              6.213,02                                     3.587           63,4

Toimintamenot                           -1.295.968         -618.773,05                               -677.195          47,7

Toimintakate                               -1.286.168         -612.560,03                               -673.608          47,6

 

Terveystoimi 28                          TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä            %

Toimintatulot                                     0                           0                                          0                      0

Toimintamenot                          -6.842.256        -3.425.978,72                           -3.416.277         50,1

Toimintakate                              -6.842.256        -3.425.978,72                           -3.416.277         50,1

 

Sosiaalilautakunta                     TA 2021             toteuma 6/2021                      jäljellä             %

Toimintatulot                                       772.080          378.045,40                              394.034         49

Toimintamenot                            -11.847.010       -5.835.433,42                         -6.011.577         49,3

Toimintakate                                -11.074.930       -5.457.387,02                         -5.617.543         49,3

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaalilautakunta toteaa talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, talouspäällikkö