Sosiaalilautakunta, kokous 21.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Esityslistalle tuotu lisäpykälänä § 76, uuden yksikön nimen vahvistaminen.
Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

Tiedoksi

Sosiaaliosasto