Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 17.1.2024.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslistalta poistettiin § 4 Elinvoimajohtajan ajankohtaiskatsaus.