Tarkastuslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 LISÄPYKÄLÄ: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (lisäpykälä)

MUODno-2023-114

Perustelut

Kunnan tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen vuodelta 2022 ja esittää tilintarkastushavainnot ja tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

  1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle
  2. esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään
  3. esittää valtuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali