Tarkastuslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilintarkastuskertomus 2022

MUODno-2023-312

Perustelut

Tämä pykälä mitätöidään ja asia käsitellään lisäpykälässä 24.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Pykälä 21 mitätöidään ja asia käsitellään pykälässä 24.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali