Tarkastuslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 1.6.2023 sähköisesti.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.