Tekninen lautakunta, kokous 1.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

- Rakennustarkastajan päätökset aj. 26.5.-23.6.2021

- Käyttötalouden ja investointien talousarviototeutuma 1-5/2021

- Ympäristökatselmus ptk 2021

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)