Tekninen lautakunta, kokous 1.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vedenottamon ja syöttövesijohdon rakentaminen – urakoitsijan valinta

Ei vielä julkinen, JulkL 7.2 §