Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kiinteistöhuollon palveluiden myyminen koulutuskuntayhtymälle

MUODno-2021-82

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Lappian tilapalvelupäällikkö Tomi Saapunki on tiedustellut tekniseltä johtajalta, onko Muonion kunta halukas myymään Lappialle 50 % kiinteistöhuoltopalvelua ammattiopisto Lappian Muonion toimipisteelle. Kiinteistönhoitotehtävät eivät sisällä vahtimestaripalveluita eikä kiinteistönhoitajan ei tarvitse työskennellä kohteissa päivittäin, vaan tehtäviä voi jaksottaa pl. ovilumityöt ja hälytysluonteiset tehtävät.

Kunnalla on jo nyt Lappian kanssa voimassa oleva sopimus kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä, sekä siivouspalveluiden tuottamisesta. Lappian Muonion toimipisteen kiinteistöjen hoidon mitoitus on 50%:n työpanos yksittäisen työntekijän vuosityöpanoksesta.

Kunnanrakennusmestarin mukaan vesilaitokselta on mahdollista irroittaa 50 % työpanos käytettäväksi muihin tehtäviin. Kiinteistönhoitajat, vesilaitosasentajat, tekninen johtaja, kunnanrakennusmestari ja rakennusmestari ovat kokoontuneet keskustelemaan asiasta 5.3. ja 22.3.2021. Kokousten päätteeksi he ovat sopineet, että kunta ryhtyy tuottamaan Lappialle kiinteistönhoitopalveluita. Vesilaitokselta osoitetaan 50 % työntekijä kiinteistönhoitoon. Tarkoituksena on tuottaa palvelut kokeiluluontoisesti elokuun loppuun asti, jolloin arvioidaan kokeilun toimivuus. Sopimus tulee irtisanoa elo-lokakuun aikana, mikäli sen ei haluta jatkuvan toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

50 % vesilaitosasentajan palkkakulu kunnalle on noin 1900 € (sis. sivukulut+lomarahat), palkan lisäksi kuluja tulee mm. huoltoautosta ja hallinnosta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta päättää tarjota Lappialle 50 % kiinteistönhoitajan hintaan 2090 €/kk (alv 0%). Tekninen lautakunta nimeää vastuulliseksi kiinteistönhoitajaksi Joa Muotkan ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan kiinteistönhoitosopimuksen Lappian kanssa. Palvelun toimivuuden tarkastelu tehdään elokuun aikana ja tarvittaessa irtisanominen käsitellään elo-lokakuussa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.