Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Liikenteenohjauslaitteen umpitie (nro 651) ja pysäköintikielto (nro 372) asettaminen tiekunnan tielle

MUODno-2021-132

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Jonne Mäkikokko on 24.3.2021 saapuneella viestillä anonut Soukan yksityistien vuosikokouksen valtuuttamana lupaa pystyttää kaksi liikennemerkkiä hoitokunnan määrittämiin paikkoihin.

Soukan yksityistien hoitokunta on päättänyt asettaa pysäköintikieltomerkin (nro 372) tien alkupäähän koska retkeilijöiden tien varteen pysäköimät autot estävät tien aurauksen. Tämän lisäksi tien loppupäähän sijoitettaisiin Umpitie-merkki (nro 651) ilmaisemaan tien päättymistä.

Tieliikennelain 71 § mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta myöntää luvan liikennemerkkien Umpitie (nro 651) ja pysäköintikielto (nro 372) asettamiseksi hakemuksen mukaisesti. Tienpitäjän tulee toimittaa tieto liikennemerkeistä Väyläviraston Digiroad-tietojärjestelmään

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Pirkko M. Rauhala