Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin rakennuslupatilanteesta.

Keskusteltiin teiden talvikunnossapidosta.