Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Rakennuslupa - Äkäskero Nature Resort Oy

MUODno-2020-192

Valmistelija

  • Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari, jaakko.muotka@muonio.fi

Perustelut

Äkäskero Nature Resort Oy on 8.6.2020 Lupapisteelle toimittamallaan hakemuksella hakenut lupaa erämaahotellin peruskorjaukseen, osittaiseen purkuun ja laajennukseen sekä maalämmön rakentamiseen. Tarkoituksena on purkaa vuonna 1993 rakennettu laajennusosa ja rakentaa sen sijaan uusi laajennusosa. Lisäksi laajennetaan ravintolaosa ja rakennetaan maalämpöjärjestelmä. 

Rakennus sijaitsee Äkäskeron ranta-asemakaavan RM eli matkailua palvelevien rakennusten korttelialueella. Tontin rakennusoikeus on 1600 m2. 
Hakemuksessa olevan rakennushankkeen laajennusten kerrosala on 772 m2, jolloin koko rakennuksen kerrosala laajennuksen jälkeen on 1582 m2. 

Maalämpöä varten lämmönkeruuputkisto on suunniteltu asennettavaksi Pekanjärveen. Hakijalla on vesialueen omistajan kirjallinen suostumus putkiston asentamiseen. 

Hallintosäännön 16 § mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. 

Lupahakemuksen pääpiirustukset kokouksen oheismateriaalina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari, jaakko.muotka@muonio.fi

Ehdotus kokouksessa. 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan lupapäätöksen

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.