Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Muonion jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2020.

Ratsutien vedenottamolle saatii lupapäätös AVI:sta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.