§ 13 Asunnonvuokrasopimuksen purkaminen

MUODno-2021-164

Päätöspäivämäärä

22.4.2021

Päätöksen tekijä

hallintojohtaja

Päätöksen peruste

AHVL 20 §: mukaan huoneiston on vuokrasuhteen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus silloin, kun huoneisto vuokrasuhteen aikana muusta syystä kuin vuokralaisen laiminlyönnin tai huolimattomuuden takia tulee puutteelliseen kuntoon. Toinen edellytys purkamisoikeuden käyttämiselle on, että vuokranantaja ei viivytyksettä huolehdi puutteellisuuden korjaamisesta tai puutteellisuutta ei voida korjata.

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta