§ 5 Facta palvelinvaihdon hankinta /LapIT Oy

Lataa 

MUODno-2022-189

Päätöspäivämäärä

9.9.2022

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

Tarjous 17.5.2022 LapIT Oy

Hallintosääntö 28 §, 28.1 § ja 28.5 §

Kuvaus

Kunnassa on käytössä Facta Väestö (kanta ja sovellus), joka on selainsovellus väestötietojen katseluun ja raportointiin. Tiedot haetaan suoraan kunta- ja seutukohtaiseen väestökantakopioon suoraan väestötietojärjestelmästä erikseen sovittavien käyttöoikeuksien ja tietolupien perusteella. Väestötietojärjestelmästä suoraan kopioitavia väestötietoja voidaan käyttää kaikissa niissä kunnan operatiivisissa järjestelmissä, joissa väestötietoja tarvitaan. Henkilötiedot pysyvät ajan tasalla kunnan asiakastietojärjestelmissä ja toimivat perusdatana sosiaalipalveluissa (Pro Consona), sivistystoimessa ja sähköisessä asioinnissa.

Facta Väestö sijaitsee tällä hetkellä LapIT:n palvelinympäristössä, josta se tullaan siirtämään uudelle palvelimelle. Palvelinvaihto on välttämätön kaikissa olosuhteissa eikä sitä voida toteuttaa muutoin, kuin ohjelmantoimittajan toimesta. Uusi palvelinympäristö tulee sijaitsemaan myös LapIT:llä ja väestökannan muutosaineistojen päivityksestä vastaa LapIt jatkossakin.

LapIT Oy:ltä on 17.5.2022 saapunut tarjous Facta-järjestelmän palvelin- ja tietokantaympäristön päivittämisen uudempaan.

Tarjouksen hinnoittelu perustuu arvioituun käyttöönottoprojektin vaatimaan työmäärään (2 – 3 htp) ja palvelun kuukausihinta on muutoksen jälkeen 368 euroa/kk (0 % alv). LapIT:n käyttöönoton työt laskutetaan erikseen toteutuneen mukaan

Päätös

Hankintaan LapIt Oy:n tarjouksen 17.5.2022 mukaisesti Facta- järjestelmän palvelin- ja tietokantaympäristön päivitys. Käyttöönottoprojektin kustannus on 2-3 htp:ta ja se laskutetaan toteutuneen työn mukaisesti. Palvelinvaihdon jälkeen kuukausihinta on 368 euroa (0 % alv).

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta