§ 6 Hallinto- ja talouspalvelualueen toimistosihteerin tehtävän täyttäminen

Lataa 

MUODno-2022-602

Päätöspäivämäärä

16.12.2022

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42 a
KVTES
TSL

Kuvaus

Palkanlaskennan toimistosihteerin tehtävä on ollut kolme kertaa haettavana vuosien 2021 ja 2022 aikana. Viimeisimmällä kerralla hakuajan päättyessä 31.3.2022 saapui kolme hakemusta. Kahdella hakijalla täyttyi koulutusvaatimus, mutta toivottua palkanlaskennan kokemusta ei ollut. Yhdellä hakijalla oli palkanlaskennan työkokemusta, mutta koulutusedellytys ei täyttynyt. Tehtävää ei täytetty.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä 1.1.2023 iso osa henkilöstöä siirtyy uudelle työnantajalle ja palkanlaskennan edellyttämä resurssitarve tulee arvioitavasi uudelleen ja siten myös palkanlaskennan palvelun järjestämisen tapoja tulee miettiä. Palkkoihin perehtynyttä asiantuntijaa tarvitaan kuitenkin edelleen joka tapauksessa, koska kuntaan jää edelleen n. 120 työntekijää. Taloushallinnon tehtäviin tarvitaan myös resurssia, eikä tämäkään tarve tule poistumaan hyvinvointialuemuutoksen vuoksi.

Yksi maaliskuussa 2022 hakeneista oli *********, joka oli aloittanut taloushallinnon koulutuksen 02/2022 ja hänelle tehtiin 1.5.2022 alkaen työharjoittelusopimus. ********* opiskeluun on kuulunut mm. ostoreskontran tehtäviä ja palkanlaskentaa ja hän on suorittanut 14.12.2022 taloushallinnon ammattitutkinnon.

Hakumenettelystä työsuhteeseen otettaessa ei ole vastaavanlaisia säännöksiä kuin virkasuhteeseen ottamisesta. Toimistosihteerin tehtävä ei ole ollut julkisesti haettavana, koska ********* on ollut kunnalla työharjoittelussa ja kouluttautunut suoraan tähän tehtävään.

1.8.2021 organisaatiouudistuksessa taloushallinnon toimistosihteerin lähiesihenkilöksi määriteltiin talouspäällikkö. ********* lähiesihenkilöksi on tarkoituksenmukaista määritellä myös talouspäällikkö, jolla on tällöin kokonaisuus tehtäväjaosta talous- ja palkkahallinnon henkilöstön osalta.

Päätös

********* otetaan hallinto- ja talouspalvelualueen toimistosihteerin tehtävään 15.12.2022 alkaen. Pääasialliset tehtävät työsuhteen alussa ovat palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtävät. Lähiesihenkilönä toimii talouspäällikkö.

Toimistosihteerin tehtävässä noudatetaan toimistotyöaikaa ja palkkaus on 2 593,51 euroa/kk (KVTES TOI060 + TVA). Palkkaus tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa 15.12.2022 alkaen takautuvasti. Koeaikaa tai lääkärintodistuksen esittämistä ei edellytetä.

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta