§ 1 Hankinta asiantuntijapalvelusta hankkeeseen: Hyvinvoiva työntekijä, hyvinvoiva kuntaorganisaatio

Lataa 

MUODno-2022-616

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28.5
Hankintaohjeet 

Kuvaus

Kunta on hakenut ja saanut KEVA:lta työelämän kehittämisrahaa yhteensä 10 000€ ajalle 1.9.2022 – 30.9.2023 työhyvinvointia ja työkykyä edistävään kehittämistyöhön käytettäväksi hankesuunnitelman mukaisesti. KEVA:n avustuksen ehtona on, että hakija rahoittaa hankkeen toimenpiteitä saman suuruisella omarahoitusosuudella, joka on tässä hankkeessa näin ollen 10 000€. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 20 000€.

Työelämän kehittämishankkeen tavoitteena on mm.:

  • Toteuttaa hankkeen alussa ja lopussa työkyky- ja työhyvinvointikysely (sisältäen vastaajien itsearvioinnin mm. työkykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä työstä suoriutumisesta)
  • Yhteistyön tiivistäminen ja työnteko yli toimialarajojen
  • Luoda ja pilotoida toimintamalleja yhteiskehittäen, joita voi monistaa ja ujuttaa työyhteisöön tukemaan työkykyä
  • Oppia tunnistamaan työkykyyn liittyviä muutoksia (esim. psykososiaalinen kuormitus).
  • Luoda malli yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittämiseksi (mm. vuosikellon yhteisille tapahtumille ja tilaisuuksille sekä matalan kynnyksen yhteistoiminnalle)
  • Luoda joustavien työnteon käytäntöjen toimintamalli, kirjataan yhdessä sovitut käytännöt.
  • Luoda ja testata esim. työnkierron hyödyntäminen, varahenkilö- ja sijaispankin käyttöönottoon liittyvät selvitykset ja kokeilut

 

Suurin osa hankkeen toimenpiteistä on suunniteltu tehtävän yhteistyössä asiantuntijayrityksen kanssa. Tarjouksia hankkeen asiantuntijaosuuksien toteuttamisesta on pyydetty Valmennustrio Oy:ltä, Valmennustalo Virta Oy:ltä ja Coronaria Oy:ltä syksyn aikana. Lisäksi on kuultu esittely myös Auntie-palvelusta. Tarjoukset saatiin Valmennustrio Oy:ltä ja Coronaria Oy:ltä, joista Valmennustrio Oy:n tarjouksen sisältö vastasi hankkeen tavoitteisiin parhaiten ja oli kustannuksiltaan hankkeen budjetin raameissa.

Valmennustrio Oy:n tarjouksen hinta on 14 900 € 0% alv (sisältö: pieni hanke) ja se sisältää mm. työkykykyselyn, moniammatillisia työpajoja henkilöstölle, kick off- ja infotilaisuuksia, työpalavereita sekä suunnittelutyötä. Tarjous sisältää myös asiantuntijoiden matkakulut Oulu – Muonio – Oulu välillä.

Hankinnasta tehdään erillinen sopimus.

Päätös

Hankitaan Valmennustrio Oy:n 13.12.2022 päivätyn tarjouksen mukainen palvelu sisällöllä: pieni hanke. Tarjouksen hinta on 14 900 euroa (0 % alv). Tarjouksessa mainituista optioiden käytöistä päätetään erikseen, mikäli niitä halutaan hankkeen aikana käyttää.

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta