§ 4 Määräaikaisen maaseutusihteerin virkavaali

Lataa 

MUODno-2023-49

Päätöspäivämäärä

15.6.2023

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

KVTES 
Hallintosääntö § 28.1 ja 42 a 
Kunnanhallitus 22.5.2023 § 169, 24.4.2023 § 132, 13.3.2023 § 88 ja 22.5.2023 § 169

 

Kuvaus

Maaseutusihteerin määräaikainen virka ajalle 1.8.2023-31.12.2025 oli haettavana 25.5.2023 saakka. Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta, hakijoista 5 täytti kelpoisuusehdot ja kahdella hakijalla oli käytännön porotalouden tietämystä. Nämä kaksi hakijaa haastateltiin 2.6.2023.

Haastattelujen jälkeen koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaiten hakuvaatimuksia vastaa*********. Hän on soveltuvan koulutuksen, riittävän maataloushallinnon tuntemuksen ja kokemuksen myötä ansioitunein hakija. 

Päätös

Maaseutusihteerin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2023- 31.12.2025 valitaan ********* ja hänen kieltäytymisensä varalle *********. 

Maaseutusihteerin tehtäväkohtainen palkka 1.8.2023 alkaen on 2 696,37 euroa/kk (01ASI040) + TVA 432,95 euroa/kk (V-vaativuusryhmä). Sovellettava työsehtosopimus on KVTES ja työaika on 36,25 h/vko (toimistotyöaika). 

Virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta