§ 10 Whistleblower -teknisen ilmoituskanavan hankinta

Lataa 

MUODno-2023-371

Päätöspäivämäärä

12.9.2023

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen peruste

khall 28.8.2023 § 222
hallintosääntö 34 § ja 37 §
pienhankintaohje

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 28.8.2023 § 222 ottaa käyttöön sisäisen, teknisen ilmoituskanavan kirjallisten ilmoitusten tekemiseksi.

Ns. whistleblower -kanavan tulee olla turvallinen, osapuolten luottamuksellisuus tulee suojata ja muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin tulee estää.

Vertailu eri palveluntarjoajien ratkaisuista on tehty mm. nettivertailun ja naapurikuntien haastattelujen perusteella. Kunnassa on käytössä jo Webropol -palvelu, jonka yhtenä palveluna on Whistleblower -ilmoituskanava.

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.

Päätös

Hankitaan Webropol Oy:n 4.4.2023 tarjouksen mukaisesti CaseManagement -kokonaisuus, johon sisältyy Whistleblower -ilmoituskanava. 

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta