§ 2 Hankintapäätös hankejulkaisun tekemisestä

Lataa 

MUODno-2023-250

Päätöspäivämäärä

27.4.2023

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28.5

Kunnan pienhankintaohjeet

Kuvaus

Muonion kunta yhdessä Metsähallituksen, Lapin AMK:n ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen ”Arktista Imua puhtaalla ilmalla” (AIPI) ja ”Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen” (PK) –hankkeisiin Lapin Liitolta (EAKR). Hankkeet päättyvät 30.6.2023. Hankkeissa mm. popularisoidaan Pallaksen ilmanlaadun mittausaseman tuottamaa ilmanlaatu tietoa, laaditaan brändiaineistoa teemaan liittyen sekä saatetaan aineistoja ja tietoja hankkeen kohderyhmien, kuten alueen yritysten, hyödynnettäväksi.

Osana hanketta kuuluu tuottaa brändiä tukevaa visuaalista viestintäaineistoa. Hankkeiden päättymisen lähestyessä tuotokset halutaan koota yhteen julkaisuun, joka kokoaa hankkeiden aikana tuotetun tiedon ja tulokset yksien kansien väliin ja mahdollistaa myös hankkeen päätyttyä tiedon ja tulosten nopean käytön kohderyhmissä. Muonion kunta ja Metsähallitus pyysivät tarjousta fyysisen ja digitaalisen julkaisun/taiton suunnittelusta ja toteutuksesta.

Muonion on kunta pyytänyt 14.4.2023 tarjouksia AIPI- ja PK-hankkeiden tuotokset kokoavasta fyysisen ja digitaalisen julkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostitse neljälle (4) potentiaaliselle palveluntarjoajalle. Tarjoukset tuli toimittaa 24.4.2023 klo. 23.55 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta:

  • Flatlight Creative Oy (2518480-3)
  • NTRNZ Media (2482508-2)
  • Mainostoimisto Puisto Oy (2213165-0)

Tarjousten valintaperusteena on hankinnan kokonaistaloudellisuus, joka saadaan vertailemalla hintaa (€) ja laatua (työohjelma ja referenssit) tarjouspyynnössä esitetyn pisteytysperiaatteen mukaisesti. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja tarjoajalta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Tarjoukset vertailtiin ja pisteytettiin tarjouspyynnössä ilmoitetuilla periaatteilla hanketyöryhmän toimesta. NTRNZ Media sai korkeimmat kokonaispisteet, kun vertailtiin kokonaishintaa, toteutussuunnitelmaa ja aiempia referenssejä aiheesta.

Hankinnasta laaditaan erillinen sopimus ja siinä sovelletaan Muonion kunnan yleisiä hankintaehtoja.

Päätös

Hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimman NTRNZ Media:n (2482508-2) tarjous kokonaishintaan 4 200 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta