§ 1 Hankintapäätös kehittämishankkeen tiedolla johtamisen työpaketin sisältöjen osien toteutuksesta

Lataa 

MUODno-2023-60

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28.5

Hankintaohjeet

Kuvaus

Muonion kunnassa on käynnissä ”Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen” –hanke, jonka rahoittajana toimii kunnan lisäksi Lapin Liitto (90%, EAKR) ja osatoteuttajat. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ilmatieteen laitos, Metsähallitus ja Lapin AMK. Hanke vastaa matkailun koronapandemian mukanaan tuomiin vaateisiin liiketoiminnan digitalisoimisen välttämättömyydestä ja uudistamisesta vastuullisempaan suuntaan. Hankkeella pyritään myös tukemaan alueen vahvuuksista erityisesti hyvää ilmanlaatua (mitatusti maailman puhtain ilma) ja sen hyödyntämistä lisäarvon tuojana yritystoiminnan vahvistamisessa. Hanke päättyy 30.6.2023.

Hankesuunnitelmaan kirjatun työpaketin (TP4) tarkoituksena on hyödyntää tietoa ja tiedolla johtamista yritysten digiosaamisen kehittämisessä. Työpaketin toimenpiteiksi yritysten tiedolla johtamisen tavoitteen saavuttamiseksi on kirjattu mm. asiantuntijaluennot ja työpajatyöskentely, joihin on ollut tarkoitus hyödyntää ostopalveluja. Projektikoordinaattori on kilpailuttanut ostopalveluhankinnan tiedolla johtamisen luennon ja työpajojen (2 kpl) toteuttamisesta. Tarjouspyyntö on lähetetty 9.1.2023 sähköpostitse kuudelle (6) potentiaaliseksi arvioidulle palveluntarjoajalle. Tarjoukset tuli toimittaa 22.1.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta Avidly Oyj, Avidly Agencyltä (2018481-2) ja Solantikselta (3112985-1), joista Avidly Oyj:n tarjouksen toteutussuunnitelma ja esitetyt referenssit vastaavat työpaketin tavoitteisiin hyvin. Kustannuksiltaan Avidly Oyj:n tarjouksen kokonaishinta 8 000 euroa (alv 0%) pysyy tarjouspyynnössä annetun hintakaton sisällä.

Hankinnasta tehdään erillinen sopimus.

Päätös

Hankitaan Avidly Oyj:n 22.1.2023 päivätyn tarjouksen mukainen palvelu (yksi luento ja kaksi työpajaa) kokonaishintaan 8 000 euroa (0 % alv). 

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta