§ 11 Ilmoitustila Muonion matkailulehtipilotista

Lataa 

MUODno-2022-534

Päätöspäivämäärä

15.11.2022

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Kuntakehittäminen ja markkinointi tehtäväalueen yksi keskeisiä tehtäviä on kuntabrändin kehittäminen markkinointitoimenpitein. Yhtenä markkinointikanavana on tarkoitus hyödyntää ilmoituksia valikoiduissa markkinoinnin kohderyhmät tavoittavissa julkaisuissa. Yksi markkinoinnin kärkiteemoista vuodelle 2022 on asukas- ja osaajamarkkinointi sekä tonttimarkkinointi potentiaalisille kohderyhmille. Kuntaan on toimitettu Luova Media Oy:n laatima tarjous osallistumisesta ensimmäistä kertaa Muoniossa julkaistavaan alueen omaan matkailulehteen ilmoituksen muodossa. Lehti on aikakauslehtimäinen tabloid-kokoinen sanomalehti, joka tavoittaa matkailijat, vapaa-ajan asukkaat, paikalliset asukkaat ja alueen yrittäjät. Pilottilehti on tavoitteena saada jakoon joulukuussa 2022. Kyseessä on ilmaisjakelu, jota jaetaan mm. alueen yritysten toimipisteissä ja Matkamessuilla 21.–22.1.2023 Helsingissä sekä verkossa näköislehtenä. Lehden on tarkoitus ilmestyä 3 - 4 kertaa vuodessa, painosmäärä on noin 11 000 - 17 000 lehteä sesongin mukaan ja julkaisun tueksi rakennetaan some- ja nettisivukanavaa pilotin edetessä.

Muonion kunnan kannalta lehden kautta tavoitettavia potentiaalisia kohderyhmiä ovat mm. vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat, jotka saattavat olla myös potentiaalisia alueelle muuttajia ja kiinnostuneita Muonion asumisen mahdollisuuksista. Ilmoitussisältö voisi näin ollen olla yhdistelmä inspiroivasta advertoriaalista eli jutun muotoon räätälöidystä artikkelista sekä tonttimainoksesta kunnan myytävistä tonteista (Tuomaanpalo). Suositeltava ilmoituskoko on yksi sivu.

 

Päätös

Muonion kunta hankkii yhden sivun kokoisen ilmoitustilan Muonion matkailulehden pilottijulkaisusta Luova Media Oy:n toimittaman mediakortin hinnaston mukaisella hinnalla 1 590€ (alv 0%) asukas- ja tonttimarkkinointia varten. 

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta