§ 8 Kuntien ilmastontyön asiantuntijapalvelun hankinta

Lataa 

MUODno-2022-436

Päätöspäivämäärä

21.9.2022

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Lapin liitto tarjoaa Lapin kunnille ja kuntayhtymille valmiiksi kilpailutettuja asiantuntijoita ilmastotyön edistämiseen. Kunta voi saada asiantuntevan konsultin apua ilmastotyön aloittamiseen ja suunnitteluun, hankkeiden kirjoittamiseen ja rahoituksen hakemiseen sekä erilaisiin täsmäselvityksiin. Asiantuntija-apua tarjotaan kuudessa eri teemassa, jotka on muotoiltu palvelupaketeiksi. Kunta voi valikoida näistä sopivimman ja räätälöidä palvelupaketin sisältöä vastaamaan omaa tarvettaan. Yksittäinen kunta voi saada Lapin liitolta konsulttiapua 5 000 euron arvosta 10 % omarahoitusosuutta vastaan. Asiantuntijapalvelut rahoitetaan Lapin liiton Ympäristöministeriöltä saadusta Alueet kuntien ilmastotyön tukena - avustuksesta.

Muonion kunnan tavoitteena on olla luonnostaan vastuullinen kunta ja kuntastrategian yksi painopisteistä on ekologisen kestävyyden vahvistaminen. Yksi kuntastrategian mukaisista toimenpiteistä on ekologisesti kestävän kunnan tiekartan ja toimenpidesuositusten laatiminen. Lisäksi elinvoimapalvelujen toimialan talousarviovuoden 2022 toiminnallisista tavoitteista yksi on tehdä toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi kunnan toiminnoissa esimerkiksi laatimalla selvitys nykytilanteesta ja suunnitelma jatkoaskelista. Konsulttiavulla tehtävällä esiselvityksellä on tarkoitus aloittaa työ ja käyttää esiselvitystä tukena päätöksenteossa sekä tulevissa toimenpiteissä.

Kehittämistehtävä esiselvitykselle: Mitkä olisivat Muonion kuntaorganisaation keskeisimmät kehittämiskohteet ja vaikuttavimmat toimenpidesuositukset vähähiilisyyden ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi? Esiselvitys sisältää alustavan suunnitelman mukaan mm.:

  • faktat nykytilasta
  • toimenpidesuositukset lyhyelle aikavälille (ml. energiansäästötoimet) ja pitkälle aikavälille (+5 vuotta)
  • vaikutukset

Lapin liiton Tehemä pois ilmastotyötä - hankkeen palvelupaketti neljä ”Faktat kuntoon”, soveltuu parhaiten Muonion kunnan tämän hetkiseen kehittämistarpeeseen. Muonion kunnan omarahoitusosuus on 10% (max 500€) tuesta.

Päätös

Päätän, että Muonion kunta hankkii Lapin liiton kilpailuttaman ilmastotyön tuki - asiantuntijapalvelun. Elinvoimapalvelujen toimiala sitoutuu maksamaan 10% (max 500€) omarahoitusosuuden tuesta.

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta