§ 2 Kyläyhdistysavustukset 2024

Lataa 

MUODno-2024-170

Päätöspäivämäärä

12.4.2024

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 35.1§ 

Muonion kunnan hallintosäännön (19§) mukaan elinvoimajohtajan sijaisena toimii kehittämispäällikkö, mikäli poissaolo tai esteellisyys on kestoltaan korkeintaan kuusi (6) kuukautta. Elinvoimajohtaja on virkavapaalla 2.4.-19.4.2024.

Kuvaus

Vuoden 2024 kyläyhdistysavustuksia tuli hakea 1.4.2024 mennessä. Kyläyhdistysavustuksiin on varattu yhteensä 3 500 euroa. Kyläyhdistysavustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä kuusi (6) kappaletta. Kyläyhdistysavustuksista haettava summa oli yhteensä 5 270 euroa. 

Avustusten yleisten myöntämisperusteiden ja -ehtojen lisäksi kyläyhdistysavustuksen myöntöä ja tuen käyttöä koskevat seuraavat ehdot: 

  • Hakijan tulee olla järjestäytynyt muoniolainen kyläyhdistys. 
  • Kyläyhdistykselle voidaan myöntää toiminta- ja kohdeavustusta. 
  • Avustusta voi käyttää esim. oman kylän toiminnan järjestämiseen ja aktivoimiseen sekä yhteisöllisyyden edistämiseen, tarvikkeiden ja materiaalien hankkimiseen, kylän kohteiden kunnostamiseen, viihtyvyyden parantamiseen, ympäristön siistimiseen jne. 
  • Avustuksen tavoitteena on kannustaa kyläyhdistyksiä oman ympäristönsä ja kylän identiteetin vahvistamiseen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen. 

Avustuksia jaettaessa huomioidaan esitettyjen kustannusten tukikelpoisuuden lisäksi myös mm. hakijan saama muu julkinen tuki, omavarainhankinta, taloudelliset toimintaedellytykset ja asema, arvioitujen kustannusten suuruus suhteessa haettuun avustukseen sekä avustuksen vaikuttavuus.

Avustustyöryhmä on arvioinut ja käsitellyt hakemukset kootusti. Kaikki hakemukset ja hakijat täyttävät avustusten yleiset myöntämisperusteet ja kelpoisuusehdot. Avustustyöryhmä ehdottaa kyläyhdistysavustuksia jaettavaksi seuraavasti:

Hakija Haettu € Myönnetään € Avustuksen kohde
Olostunturin asukasyhdistys ry

650

525

postilaatikot, puuhuolto

Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry

950

625

tapahtumat, toiminta, tarjoilut, talkoot
Ylimuonion kylätoimikunta ry 550

550

sähkökaapelin vetäminen
Kerässiepin kyläyhdistys ry 1000

625

tapahtumat (mm. Vapepa 60v.), toiminta, tarvikkeet
Jerisjärven Muijat kyläyhdistys ry 650

550

tapahtumat, tilaisuudet
Liepimän kyläyhdistys ry 1000

625

tapahtumat, aineet, tarvikkeet
Yhteensä 5 270

3 500

 

Päätös

Avustukset myönnetään avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti:  

  • Olostunturin asukasyhdistys ry 525 euroa 
  • Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry 625 euroa 
  • Ylimuonion kylätoimikunta ry 550 euroa 
  • Kerässiepin kyläyhdistys ry 625 euroa 
  • Jerisjärven Muijat kyläyhdistys ry 550 euroa 
  • Liepimän kyläyhdistys ry 625 euroa

Avustuksen maksamisen ehtona on, että hakija on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat. 

Allekirjoitus

kehittämispäällikkö/vs. elinvoimajohtaja Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta