§ 13 Markkinointi- ja hankekoordinaattorin määräaikaisen tehtävän täyttäminen

Lataa 

MUODno-2023-664

Päätöspäivämäärä

28.12.2023

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 55 §:n mukaan tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat valitsevat alaisensa organisaation määräaikaiset työntekijät enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi.

Kuvaus

Osa-aikaisen (80%) markkinointi- ja hankekoordinaattorin määräaikainen tehtävä ajalle 8.1.-31.12.2024 (aloitus sopimuksen mukaan) on ollut haettavana Kuntarekry- järjestelmässä, työmarkkinatorin palvelussa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella 4.-20.12.2023 välisen ajan. Hakuaika tehtävään päättyi 20.12.2023 klo 16. Tehtävää haki 16 henkilöä. Kuusi hakijaa haastateltiin. Haastattelut pidettiin 22.12. ja 28.12.

Markkinointi- ja hankekoordinaattorin tehtävänkuvana on mm. koordinoida kunta- ja matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä, suunnitella materiaaleja sekä tuottaa monipuolista sisältöä kunnan ja Muonion matkailubrändin Discover Muonion markkinointikanaviin (mm. some ja verkkosivut) suomeksi ja englanniksi. Tehtävä sisältää tarpeen mukaan myös matkailuneuvontaa, viestintää matkailuyritysverkostolle ja matkailijoille, osallistumista kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä kokous- ja tapahtumajärjestelyjä. Hankekoordinoinnin työtehtävien painopisteenä on viedä uusimpien valmistuneiden hankkeiden tuloksia kohderyhmien hyödynnettäväksi, koota mielenkiintoista tietoa ja laatia yhteenvetoja hankkeista viestinnällisesti tehokkaaseen muotoon sekä avustaa mm. hankkeisiin liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä ja muussa hankkeiden hallintoon liittyvissä asioissa. Tehtävä on osa-aikainen 80% työajalla toimistotyöajasta. Työajasta n. 25% on matkailumarkkinoinnin tehtäviä yhteistyössä Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n kanssa Muonion aluemarkkinoinnin ja matkailubrändin (Discover Muonio) parissa.

Markkinointi- ja hankekoordinaattorilta edellytetään soveltuvaa tutkintoa sekä hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi luetaan työkokemus markkinointitehtävistä, graafista osaamista, valokuvaustaitoja, viestintäkanavien tuntemusta, digimarkkinoinnin osaamista ja toimintaympäristön tuntemusta. 

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion ja kokonaisharkinnan perusteella ansioitunein hakija on *********. Hänen varalleen esitetään valittavaksi *********.

Päätös

Markkinointi- ja hankekoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteeseen valitaan ********* ja hänen kieltäytymisensä varalle *********. Työ alkaa 8.1.2024 tai sopimuksen mukaan tammikuun 2024 aikana ja päättyy 31.12.2024. Tehtävä on osa-aikainen (80% toimistotyöajasta). Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävän palkkaus on 2477,33 euroa (01ASI040 sis. TVA, 80% kokoaikaisen palkasta). Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. 

Allekirjoitus

kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta