§ 12 Onnellinen vanhuus pilottiin osallistuminen: Seurana -palvelun pilotointi

Lataa 

MUODno-2022-449

Päätöspäivämäärä

15.11.2022

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Hyvinvoinnin edistäminen on osa kuntakehittäminen ja markkinointi tehtäväaluetta. Tehtäväalueen tehtävän kuvauksena hyvinvoinnin osalta on onnellisen arjen edistäminen ja hyvinvoinnin tuottaminen hyvinvointia edistävillä palveluilla poikkihallinnolli-
sessa yhteistyössä. Palvelulupauksen vaikuttavuutta seurataan mm. mittarilla nimeltä 'Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet'. Yhtenä talousarviovuoden 2022 toiminnallisena tavoitteena on yhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan tiivistäminen yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa ottamalla toimijat mukaan palvelutuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäväalueella ei ole ollut kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria 1.7.2022 alkaen vaan osa keskeisimmistä tehtävistä on yhdistetty liikuntasihteerin tehtävänkuvaan sivistystoimen palvelualueelle. Hyvinvoinnin edistämistyötä on kuitenkin tehtävä yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa sekä luotava rajapintapalveluja ja -toimintamalleja jatkoa ajatellen.

Muonion kunnalle on saapunut tarjous Seurana Oy:n palvelun hankkimisesta ja osallistumisesta Onnellinen vanhuus -pilottiin. Seurana Oy on vuonna 2017 perustettu, Suomen ensimmäinen ei sairaanhoidollinen vanhusseurapalveluyritys, joka tarjoaa seuraa vanhukselle kotiin ja hoivakotiin, kaikkialla Suomessa. Seurana –palvelun tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä seuralaistoiminnan avulla. Palvelun tavoitteena on lisätä henkistä ja fyysistä hyvinvointia 5:lle alueen ikäihmisille sekä eläkeläisille, jotka toimivat seuralaisina ja pääsevät tekemään merkityksellistä työtä. 

Seurana Oy vastaa palvelun tuottamisesta:

 • etsivät pilottiin osallistuville ikäihmisille heille sopivan Seuralaisen kunnasta
 • tekee osallistujan kanssa alkukartoituksen mielialasta ja fyysisestä kunnosta sekä listaa toiveet tapaamisille
 • kontaktoi ikäihmisen omaisen ja kertoo palvelusta ja tiedottaa joka tapaamisen jälkeen kuulumiset omaiselle

Pilottiin osallistuva ikäihminen tai seuralaisena toimiva eläkeläinen saa mm.:

 • viikoittaisen kahden tunnin mittaisen käynnin aina samalta tutulta eläkeikäiseltä Seuralaiselta, mukavaa seuraa ja yhteistä tekemistä toiveiden ja toimintakyvyn mukaan
 • alku-, väli- ja loppukartoituksen omasta toimintakyvystä ja mielialasta
 • mahdollisuuden ansaita lisätuloja eläkkeellä (seuralaisena toimiva eläkeläinen)

Kunta saa mm.:

 • tuotteistetun organisoidun palvelun vanhusyksinäisyyden vähentämiseksi ja onnellisen vanhuuden lisäämiseksi kolmen kuukauden ajaksi
 • tietoa kotona asuvien ikäihmisten kunnosta
 • aikaa käyttää omia esim. kotihoidon resursseja tehokkaammin
 • hyötyä mm. pienempien terveydenhoitokulujen merkeissä
 • mielekästä työtä ja tuloa eläkeikäisille Seuralaisille

Vastaavaa palvelua on pilotoitu mm. Pellon ja Kittilän kunnissa. Tarjouksen mukaisen 3kk pituisen pilottipaketin hinta on kunnalle 3 960€ (alv 0%). Muonion kunnan ikäihmisten palvelusuunnittelija ja avopalveluvastaava ovat tutustuneet palveluun ja puoltavat pilottipaketin hankkimista.

Päätös

Muonion kunta hankkii 3kk pilottipaketin Seurana Oy:n palvelua ja osallistuu Onnellinen vanhuus -pilottiin kokonaishintaan 3 960€ (alv 0%). Muonion kunnan ikäihmisten palvelusuunnittelija ja avopalveluvastaava valitsevat pilottiin osallistuvat ikäihmiset.

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta