§ 3 Suunnittelupalveluiden hankinta Mobiilisti Muoniossa -kehittämishankkeeseen

MUODno-2021-467

Päätöspäivämäärä

6.9.2021

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28.5
Mobiilisti Muoniossa –hankkeen hankesuunnitelma ja rahoituspäätös

Päätös

Muonion kunta päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisemman SLP Media Oy:n jättämän tarjouksen kokonaishintaan 1150€ alv 0%.

Allekirjoitus

Kaisa Kylä-Kaila vt. kehittämispäällikkö

Organisaatiotieto

Muonion kunta