§ 12 Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Muonion kunnan alueelle yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamiseksi

Lataa 

MUODno-2021-694

Päätöspäivämäärä

17.12.2021

Päätöksen tekijä

Kunnanjohtaja

Päätöksen peruste

Tartuntatautilaki 58 §
Hallintosääntö 36 a §
Kunnanhallitus 25.3.2020 § 53

Päätös

Muonion kunta kieltää tartuntatautilain 58 § 1 mom. nojalla alueellaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset aikavälillä 18.12.2021-31.12.2021. Tämä päätös ei koske alle 16 –vuotiaita. Tilaisuuden tai tapahtumanjärjestämä voivat halutessaan ottaa käyttöön koronapassin, jolloin rajoitustoimet eivät kohdistu ko. tilaisuuteen/tapahtumaan.

Allekirjoitus

Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta