§ 14 Ulkoilureittien mönkijän hankinta

Lataa 

MUODno-2023-372

Päätöspäivämäärä

14.7.2023

Päätöksen tekijä

Kunnanjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 29.2 § ja 29.5 § mukaan palvelualuejohtaja tekee reitistöihin liittyvät ja alle 20 000 euron hankinnat. Elinvoimajohtajan sijaisena toimii tällä hetkellä kunnanjohtaja.

Mönkijän hankinta on hyväksytty valtuuston kokouksessa 12.12.2022 § 68 talousarvion käsittelyssä.

Hankinnat ja hankintaohjeet hyväksytty § 242 24.10.2022 kunnanhallituksen kokouksessa

Kuvaus

Kunta on kilpailuttanut Cloudia-pienhankintajärjestelmässä 24.5. - 8.6.2023 6x6 mönkijän hankinnan. Valintaperusteena oli halvin hinta kriteerit täyttäneiden tarjousten kesken. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous (KoneMuonio Oy). Saapunut tarjous täyttää asetetut kriteerit. Mönkijän pääasiallinen käyttötarkoitus on ulkoliikuntapaikkojen ympärivuotiseen ja ulkoilureitistön kesäaikaiseen hoitoon. Tarjouspyyntöön on sisällytetty käyttötarkoituksen vaatimat lisävarusteet ja toimitus Muonioon. Kunnan pienhankintaohjeen mukaan kertatilauksesta sopimukseksi riittää tilausvahvistus.

Päätös

Hankitaan tarjouksen mukainen mönkijä KoneMuonio Oy:ltä (y-tunnus: 3218699-7) hintaan 17 338,71 euroa alv 0 %.

Allekirjoitus

Vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta