§ 1 Taajama-merkin siirtäminen

Lataa 

MUODno-2022-122

Päätöspäivämäärä

31.5.2022

Päätöksen tekijä

Kunnossapitopäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 28.2 § mukaan kunnossapitopäällikkö päättää tieliikennelain mukaisista kunnan määräys-vallassa olevista ohjauslaitteista.

Kuvaus

Muonioon on valmistumassa uusi paloasema valtatien 21 varteen. Rakennuttaja on saanut liittymäluvan sillä ehdolla, että nopeusrajoitusta 50 km/h jatketaan siirtämällä taajama -merkkiä . Liittymä saadaan näin taajama-merkin ja taajaman nopeusrajoituksen vaikutusalueelle.

Taajamamerkin siirrosta päättää kunta. 

Päätös

Siirretään Kilpisjärventien pohjoispään taajamamerkkiä ELY-keskuksen myöntämän liittymäluvan lupamääräysten mukaisesti.

Allekirjoitus

Juha Vainio, vt.Kunnossapitopäällikkö

Organisaatiotieto

Muonion kunta