§ 2 Valokuitunen Oy:n kaapelin sijoituslupahakemus.

Lataa 

MUODno-2023-376

Päätöspäivämäärä

3.7.2023

Päätöksen tekijä

Kunnossapitopäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 29.2 § mukaan kunnossapitopäällikkö vastaa kiinteistö- ja tiepalvelut- tehtäväalueesta sekä niiden toiminnan, tilojen kaluston ja alueiden käytöstä.

Kuvaus

Eltel Networks hakee Valokuitunen Oy:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon rakenteille.  

Valokuituverkko toteutetaan mikrokanavatekniikalla, pääasiallinen rakentamistapa on  perinteinen kaivu (tavoite 70cm syvyyteen).  

Pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös pintaa rikkomattomia  menetelmiä kuten tunkkaus ja suuntaporaus.  

Verkko koostuu maahaan asennettavista mikrokanavaputkista, niihin sijoitettavista  kuitukaapeleista sekä maanpäälisistä jakokaapeista. 

Biowin Polar Oy:ltä ja Muonion Vesihuoltolaitokselta on pyydetty lausunnot. 

Päätös

Valokuituverkon rakenteille myönnetään sijoituslupa kaapeleiden sijoitussuunnitelman mukaisesti kunnan kaavateiden tiealueelle.

Kaapeleiden sijoituksessa on huomioitava Muonion vesilaitoksen ja Biowin Polar Oy:n antamat lausunnot.

Ennen maanpäällisten jakokaappien asentamista on pidettävä sijoituskatselmus niiden sijainnista kunnan edustajan kanssa.

Töiden valmistuttua pidetään loppukatselmus.

Allekirjoitus

Kunnossapitopäällikkö Juha Vainio

Organisaatiotieto

Muonion kunta