§ 8 Lukion matematiikan ja fysiikan määräaikainen osa-aikainen tuntiopettaja ajalle 11.1.-3.6.2023

Lataa 

MUODno-2022-441

Päätöspäivämäärä

26.9.2022

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 42 a §

Kuvaus

Lukion matematiikan ja fysiikan osa-aikainen opettaja on jäänyt eläkkeelle 1.9.2022 alkaen. Opetus on järjestetty syyslukukauden 2022 ensimmäisessä jaksossa sijaisjärjestelyin. Syyslukukauden 2022 toisessa jaksossa tunnit on jaettu muille matemaattisten aineiden opettajille. Kevätlukukaudelle 2023 on tarve rekrytoida opettaja tähän tehtävään. Tehtävää ei tässä vaiheessa haluta täyttää vakituisesti, koska tarkoituksena on tarkastella yhtenäiskoulun ja lukion matemaattisten aineiden opettajien työkuvia kokonaisuutena ja rekrytoida 1.8.2023 alkaen vakituinen viranhaltija.

Lukion matematiikan ja fysiikan opettajan määräaikainen osa-aikainen tuntiopettaja ajalle 11.1.-3.6.2023 voidaan täyttää ilma virallista hakumenettely. Valintamenettelyn tarkoituksena on opetuksen turvaaminen.

Päätös

Lukion matematiikan ja fysiikan määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään ajalle 11.1.2023-3.6.2023 valitaan Matias Kolström.   

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. 

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa. 

Allekirjoitus

Priitta Pöyhtäri-Trøen

Organisaatiotieto

Muonion kunta